מודעות לאחר

 

איך זה קשור אלי?

האדם אינו חי לבדו בעולם, כבר מיומו הראשון הוא תלוי באנשים אחרים כדי לשרוד. כאשר חיים בחברה, היכולת להבין מה האחר חושב וכיצד הוא מרגיש חיונית כדי לאפשר שותפות וכדי שכל אחד יוכל לפרוח. חשוב להבין, שכל אחד הוא "אחר" למישהו. כפי שאדם רוצה שיתייחסו אליו בהתחשבות והבנה, כך עליו לנהוג לאחר. הפחד מהאחר, נובע לרוב מחוסר הכרות ומחוסר הבנה של מיהו האחר. כאשר האדם משקיע מחשבה ומבין מיהו אותו "אחר", הפחד נעלם ואנו יכולים לחיות חיי חברה בריאים ופוריים.

איך זה קשור לחיים משותפים?

על ידי פיתוח המודעות לאחר ולאחרות שלו, נוכל להתמודד עם קונפליקטים, נוכל ללמוד ליהנות ולהתפתח מתוך השונות הזו, נוכל ליצור חברה עשירה ומגוונת, בה כל יחיד תורם את תרומתו הייחודית לחברה ולעולם, נוכל לבנות גשרים בין האוכלוסיות וליצור הרמוניה מבלי לאבד את הייחודיות של כל מגזר ומגזר.

מה זה?

מודעות לאחר הינה היכולת לראות את הפנימיות של האחר, להבין לקבל שגם לאחר יש רצונות, שאיפות ורגשות. להבין שגם האחר הוא "אני" משלו, כלומר, הוא עולם ומלואו. הבנה זו מביאה איתה רגש של "אמפתיה"- יכולת לזהות את מצבו הנפשי של האחר ולהזדהות איתו. אדם אמפתי, הינו האדם אשר יכול "להיכנס לנעליו של האחר", להבין את הפנימיות של האחר מבלי לאבד את עצמו.
 
כאן תמצאו משאבים הקשורים ל: מודעות לאחר